Hãy đăng ký thành viên để có thể dễ dàng trao đổi, giao lưu và chia sẻ về kiến thức kinh doanh.

Diễn đàn giáo dục Quản trị kinh doanh Đại Nam

admin 09:35 385 0
I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ: BQT có các Quyền và Nghĩa vụ để duy trì và phát triển hoạt động của diễn đàn vừa đảm bảo tự do trao đổi bình đẳng giữa các thành viên, vừa đảm bảo hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật, nhằm phổ biến thông tin doanh nghiệp tại Việt Nam. Diển đàn không chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của thành viên, về sự thiệt hại do thành viên của mình gây ra hay tương tác gây ra giữa các cá nhân cả trong lẫn ngoài diễn...